2020-05-29

BEST installerar till KABO!

Karlshamnsbostäder – Nyckeln till ett bra boende!

Olika bostadsområden har olika mål och alla planeras och utvecklas efter de behov som finns.

Men en sak har alla våra områden gemensamt; Karlshamnsbostäders tre hörnstenar Gemenskap & trygghet, Långsiktighet och Stabil Ekonomi.

Det är dessa hörnstenar som leder oss på vägen är vi bygger framtidens boende. För även om behoven är olika så är grunden för ett bra boende densamma.

Logga

KABO – Karlshamnsbostäder utökar och tryggar ytterligare boendemöjligheter då det  f.d LSS-boendet på Bokvägen i Svängsta kommer att byggas om till 5 marklägenheter med tillhörande miljöhus.

Projektet kommer att drivas som en totalentreprenad där BEST har fått uppdraget.

BEST kommer att utföra allt inom elteknik, kraft, belysning, passage och datanät.

bestlogga

Vi på BEST önskar er samtidigt en härlig helg!