2019-06-07

BEST säkrar AFFÄRSVERKENS nya skärgårdsbåt

BEST säkrar AFFÄRSVERKENS nya skärgårdsbåt!

M/F Ljungskär har plats för 148 passagerare och avgår från Fisktorget, till Tjurkö och Aspö

MF LjungskärBEST har på uppdrag från Hasslö Varv utfört arbeten med brand- och inbrottslarm ombord M/F Ljungskär, tillhörande Affärsverken – Skärgårdstrafiken.

Brandlarmcentral Salwico Workboat från Consilium Marine & Safety, vår samarbetspartner inom den marina sidan, samt inbrottslarm SPC från VANDERBILT.

Driftsättning- och avprovningsarbeten samt leverans av anläggarintyg, besiktningsprotokoll och tillhörande certifikat!

 

Passa på att hyra dig en båt till helgen!

MF Ljungskär inne   https://www.affarsverken.se/skargardstrafiken/hyr-en-bat/

Consiliums produkter finns idag på mer än vartannat fartyg världen över!

Vi på BEST tackar Hasslö Varv för förtroendet och önskar en trevlig båtsommar 2019!

Best när det gäller!

Hasslö varv                  Best Signatur Mejl 1