2018-05-25

Best verksamhetsanpassar för Postnord!

Från dagens två lokaler till en. Hösten 2018 ska Postnord i Karlskrona effektivisera genom att flytta från både Blå Port och järnvägsstationen till samlad lokal vid Torskors. Den nya lokalen är belägen vid Aura Light i Karlskrona.

Foto 2018-05-24 21 18 08

Best har fått i uppdrag att vara med och verksamhetsanpassa lokaliteterna i enlighet med Postnords behov. Installationerna pågår för fullt och innehåller arbeten inom El, Tele, Data och Säkerhet.

Belysning, kraft, larm och laddstation för elbilar, för att nämna några delar som vi med stolthet utför.