2017-12-08

Best tecknar ramavtal med kommunen!

Ronneby är en stad i hjärtat av landskapet Blekinge och ligger mitt emellan städerna Karlshamn och Karlskrona. Storleksmässigt är Ronneby kommun knappt 83 000 hektar stort och befolkningstätheten ligger på cirka 35 invånare per kvadratkilometer. Antalet invånare i kommunen är cirka 29 000

ABRI_loga_gif_utan_undertext                              logotype Ronnebyhus

 

 

Miljöteknik                            Ronneby_kommun_logo

 

Best är en av tre som åter igen signerat ramavtal med Ronneby Kommun, ABRI, Ronnebyhus och Ronneby Miljö & Teknik. Avtalet omfattar arbeten inom el, tele och data.

2017-12-01

Best säkrar Coop Kallinge!

Vi moderniserar alla butiker i hela landet som är en del av Coops nya koncept och Coop Kallinge är nu totalrenoverad i färg, form, inredning, service och sortiment. Fastigheten är byggd med all den senaste tekniken med dokumenterat låg energiförbrukning för att följa Coop´s policy kring hållbarhet.

Vi vill att våra butiker skall vara säkra för kunder, personal och byggnad varför vi har som standard att installera brandlarm, inbrottslarm, kamerabevakning och passersystem. Vår partner är Best AB.

Välkomna till Coop Kallinge! Peter Mattisson, Chef Butik & Fastighetsutveckling.

Kallinge 2

Best uppdrag som helhetsleverantör inom Brand- och Säkerhet har varit Brandprojektering, Förstahandsbrandskydd, Brandlarm och Säkerhetssystem. Alla installationer är noga dokumenterade för att säkerställa fortlöpande periodiska kontroller.

KBK ställer höga krav på säkerheten och Best är mycket stolta över uppdraget.

2017-11-24

Best levererar igen! ELON nästa

ELON är Sveriges största vitvarukedja med 270 butiker fördelade över hela landet. I din lokala butik kan du handla vitvaror och småelsprodukter av kompetent personal. Välkommen in till din närmaste ELON-handlare! Nu är det Ronneby-butiken som bygger nytt!

Kablage_ELON

Best har nu fått i uppdrag att vara entreprenör i uppbyggnaden av den nya ELON-butiken som byggs i Ronneby. Placeringen blir vid nya Viggenområdet. Installationerna kommer innefatta EL, Tele, Data och Säkerhet

Best är stolta över uppdraget och ser positivt i fler kommande projekt framöver.

2017-11-17

Best Fullserviceavtal PLUS!

Vi har med ”Best Fullserviceavtal” nått stor framgång hos våra kunder. Våra kunder kan fokusera på sin verksamhet och samtidigt känna sig trygg med alla Brandskydd- och Säkerhetsinstallationer. I avtalet ingår ett flertal väsentliga mervärden som för oss är avgörande för att en verksamhet skall ha möjlighet att internt säkerställa och inte minst externt kunna redovisa.

shutterstock_604230629

Best kan nu erbjuda en uppgradering av Fullservice till ”Fullservice PLUS” där Best tar ett utökat ansvar. Vi har jobbat hårt med att komma fram till en lösning som passar båda parter och har under två års tid utvecklat till en färdig produkt. Vi känner att detta är helt rätt i tiden och är övertygade att flera av våra befintliga kunder kommer uppgradera och Nya bli intresserade.

Välkommen att kontakta oss för en presentation.

2017-11-10

Best tryggar gymnasieskolan Knut Hahn!

Gymnasieskolan Knut Hahn har funnits sedan 1969 och totalrenoverades 2004. Organisationen har lång erfarenhet av gymnasieutbildning men också förmånen att finnas i en väldigt modern och stimulerande miljö med modern teknik. På Knut Hahn arbetar man för att vara en trygg, förändringsbenägen utbildningsmiljö där alla får chansen att lära och växa.skolanBest har fått i uppdrag att installera en CCTV-anläggning med Milestone som grundplattform på Knut Hahn i Ronneby. Ett kamerasystem som övervakar skolan med ca 40 kameror. Denna installation är en i mängden. Vi vill tacka alla på Knut Hahn som visat hänsyn och ödmjukhet under projektets gång. Därmed har vi på ett bra sätt kunnat genomföra installationen, samtidigt som skolverksamheten pågått som vanligt.

I samband med detta har Best tillsammans med Areff levererat personliga ID-kort till alla elever och personal. Syftet med skollegitimationer vid Gymnasieskolan Knut Hahn är behovet av att kunna säkerställa vilka som har behörighet att vistas i skolan.

Man vill att elever ska ha en trygg skolmiljö och att elever och personal ska ha en god arbetsmiljö. Skolan är ingen allmän plats, vilket innebär att obehöriga personer utan giltigt ärende till skolan, inte får uppehålla sig i lokalerna.