2018-03-16

Best brandsäkrar vård- och omsorgsboende!

Amalia är ett vård- och omsorgsboende med 36 lägenheter beläget i fyra våningsplan med nio lägenheter på varje plan. Ett av våningsplanen vänder sig till personer med demenssjukdom. Amalia är beläget i Östermalms Park i centrala Kristianstad och är inrymt i ett flerbostadshus med andra bostäder.

titelbild_amalia

Best har fått i uppdrag att brandsäkra äldreboendet Amalia. Som lösning har vi valt att använda oss av Consilium FG5000 som tillsammans med bl.a analogt adresserbara detektorer kommer övervaka Amalia mot brand.

2018-03-09

Best hälsar ny medarbetare välkommen!

Kugghjul hemsidan Liten

Till kontoret i Hässleholm välkomnar vi i dag Filip Henriksson, 22 år och boende i Tyringe.

Filip kommer att förstärka som larmtekniker och med el-utbildning i bagaget kommer han vara en verklig tillgång för oss.

Vi hälsar Filip varmt välkomna till Best!

2018-03-02

Best satsar friskt och glatt på personalen 2018!

Best_BIF_friskvård_504x672px-1I samarbete med Blekinge Idrottsförbund kommer Best att investera i personalens hälsa. En frisk medarbetare ger mer energi och ökad produktivitet i arbete. Best väljer att lägga fokus på personalens välmående och startar igång ett friskvårdsprojekt där man inom företaget peppar varandra och tar i ända från tårna. Efter att kört igång träningen och knutit ihop säcken samlar vi ihop viktiga faktorer så som hälsa, trivsel, god miljö, teambildning, motivation och glädje bara för att nämna några.

 

Det här ser vi fram emot – Best när det gäller!

 

När Kvalité och Säkerhet samverkar

 

2018-02-23

Best brandsäkrar Gislaved Energi!

Gislaved Energi investerar 90 miljoner i ny flispanna och fjärrvärme till Anderstorp där Jernforsen levererar en nyckelfärdig anläggning till beställaren. En biobränslelinje med bränslehantering, ugn, panna 7 MW, elektrofilter och rökgaskondensering byggs samt en oljepanna för spets- och reservlast. Uppstart av anläggningen i början av 2018.

gislaved-energi

Best är anläggarfirma och säkerställer brandskyddet där ett interaktivt analogt adresserbart system Consilium FG5000 övervakar dygnet runt mot brand.

Best är stolta över uppdraget och ser fram emot att få överlämna ett välplanerat och säkert Brandlarmsystem.

2018-02-16

Best brandsäkrar Gullberna Park värmeverk!

Värmeverket ligger i Gullberna Park strax norr om centrala Karlskrona. Verket startas upp vid behov, till exempel under sommaren då Kraftvärmeverket genomgår revision eller vid kalla vintrar.

Gullberna park värmeverkBest Signatur Mejl 1

Best har fått i uppdrag att genomföra utbyte av centralutrustning för brand- och utrymningslarmet inom värmeverket på Gullberna Park. Det automatiska brandlarmsystemet baseras på en analogt adresserbar Consilium FG 5000

Best är mycket stolta över uppdraget och tackar Affärsverken AB för förtroendet.