Säkerhetsteknik

Säkerhetsteknik är vår specialitet, och vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom både enklare och mer avancerade områden för att tillgodose era behov. Vi förstår att ingen arbetsplats är den andra lik och tar därför fram säkerhetslösningarna som passar just er verksamhet.

Inbrottslarm för ökad trygghet

Vi är certifierade för att projektera, installera och underhålla inbrottslarmsanläggningar. Inbrottslarm är en mycket viktig funktion för att skapa trygghet i er verksamhet. Genom att använda modern säkerhetsteknik kan vi skapa pålitliga och effektiva inbrottslarmsanläggningar som ger er trygghet och skyddar era tillgångar.

Några fördelar med att använda inbrottslarm

Avskräckande effekt
Larmets synliga närvaro fungerar som en signal till obehöriga att företaget är säkerhetsmedvetet och att det finns en hög risk att bli upptäckt.
Skydd för tillgångar och egendom
Med detektorer och dörr- och fönsterkontakter kan larmet aktiveras vid försök till inbrott eller intrång. Det ger tid till att vidta åtgärder.
Snabb respons och larmaktivering
När larmet aktiveras genereras en omedelbar larmsignal som skickas till relevant personal vilket ökar chansen att kunna minimera skador och förluster.
Möjlighet till fjärrövervakning
Många inbrottslarm kan integreras med fjärrövervakningssystem. Det innebär att larmet kan anslutas till en övervakningscentral som övervakar och hanterar larmen dygnet runt.
Försäkringsförmåner
De flesta försäkringsbolag erbjuder lägre premiesatser eller bättre villkor för företag som har ett pålitligt inbrottslarm installerat.

Passersystem för enkel och säker passage

Passersystem är en annan viktig del av er verksamhets säkerhetsteknik. Det är det bästa sättet att enkelt hålla koll på era dörrar. Det hjälper er bland annat att säkerställa att obehöriga personer håller sig på rätt sida dörren samt att ytterdörrar är låsta inför natten. Vi kan hjälpa er att ta fram en skräddarsydd lösning som passar era behov.

Några fördelar med att använda passersystem

Ökad säkerhet
Ett passersystem ser till att endast berättigade personer få tillgång till olika områden eller byggnader.
Flexibel åtkomstkontroll
Med ett passersystem kan företaget enkelt styra och anpassa åtkomsträttigheter för olika områden och anställda (eller tillfälliga besökare) beroende på behov och ansvar.
Spårbarhet och rapportering
Ett passersystem registrerar och loggar all åtkomst till olika områden. Detta ger er möjlighet att spåra vem som har varit var och när vid en eventuell säkerhetsgranskning.
Effektivitet och bekvämlighet
Passersystemet gör det enklare och snabbare för anställda att komma åt de områden de behöver. Och om ett passerkort tappas bort kan det enkelt spärras istället för att hela låssystemet behöver bytas ut.
Integration med andra system
Många passersystem kan integreras med andra företagssystem, som exempelvis tidrapporterings- eller lönesystem. Detta gör det möjligt att automatisera och effektivisera administrativa processer.
Best AB - Säkerhetsteknik

Kameraövervakning för ökad säkerhet

En välprojekterad och installerad anläggning för kameraövervakning kan vara en värdefull tillgång för er verksamhet. Kameraövervakning ger er möjlighet att övervaka och spåra händelser, vilket inte bara ökar säkerheten utan också kan spara tid och resurser. Genom att använda avancerad säkerhetsteknik kan vi skapa en pålitlig kameraövervakning som passar era specifika behov.

Några fördelar med att använda kameraövervakning

Avskräckande effekt
Medvetenheten om att området är övervakat kan bidra till att minska risken för intrång, stölder och andra oönskade händelser.
Ökad säkerhet
Genom att ha ögonen på olika områden kan kameror upptäcka och dokumentera oegentligheter eller misstänkta aktiviteter i realtid.
Övervakning av kritiska områden
Med kameraövervakning kan företaget övervaka och skydda kritiska områden som serverrum, lager eller värdefulla tillgångar.
Tryggare arbetsmiljö
Kameraövervakning bidrar till att öka säkerheten på arbetsplatsen vilket också kan skapa en tryggare arbetsmiljö för de anställda.
Incidenthantering
Om en incident uppstår, till exempel en olycka, brand eller intrångsförsök, kan kamerorna ge snabb visuell information till säkerhetspersonal eller räddningstjänsten.

Konsulttjänster för säkerhetsteknik

Utöver våra installations- och leveranstjänster erbjuder vi också konsulttjänster inom säkerhetsteknik. Det finns många lagar, regler och standarder att ta hänsyn till. Våra erfarna konsulter kan hjälpa er att genomföra utredningar och ge förbättringsförslag för att uppfylla dessa krav. Kontakta oss i ett tidigt stadie för att slippa kostsamma överraskningar.

Best AB - Säkerhetsteknik

Serviceavtal för långsiktig driftsäkerhet

Efter år av erfarenhet inom säkerhetsteknik kan vi tillsammans med kund konstatera att en anläggning behöver underhållas för att upprätthålla en hög driftsäkerhet oavsett storlek och typ av säkerhetsanläggning. Vi erbjuder därför service- och underhållsavtal för teknisk service, månad-kvartal & årsprov för alla säkerhetsanläggningar. Genom att välja ett serviceavtal kan ni vara trygga i vetskapen att er säkerhetsanläggning är i goda händer och att eventuella problem kommer att åtgärdas snabbt och effektivt.

Kontakta oss gärna för genomgång av just Er anläggning och förslag till lösning.

Låter det intressant?

Kontakta oss

Står er verksamhet i behov av tjänster inom el, brandsäkerhet, säkerhetsteknik, data, fiber, solenergi eller e-mobility? Då är vi helt rätt leverantör för er!