Om oss

BEST AB

Vi på BEST levererar kompletta lösningar inom el, brand, säkerhetsteknik, data & fiber, solenergi och e-mobility. Sedan starten 2006 har vi vuxit starkt med vår breda kompetens och kunniga personal. Idag har vi fått in över trettiotusen uppdrag i olika former där vårt breda utbud av tjänster verkligen har bevisat en kundnöjdhet. 

Våra kunder är företag, industrier, bygg- och fastighetsbolag, statliga- och kommunala förvaltningar, bolag och privatpersoner. Vi finns för närvarande representerade i Ronneby, Karlskrona och Tingsryd. Vårt arbetsområde sträcker sig över Blekinge, Skåne och Kronoberg. Vi jobbar därmed brett över hela södra Sverige. Vi har idag ca 40 engagerade medarbetare som varje dag arbetar för att skapa smarta lösningar som säkrar din anläggning.

BEST värdeord

Tillsammans

De uppgifter vi ställs inför ska vi ta oss an tillsammans genom engagemang och delaktighet. Vi eftersträvar alltid ett bra samspel mellan medarbetare, kunder och partners. ”Vi gör det tillsammans”.
 

Professionalism

Med seriositet och drivkraft vill vi lösa våra kunders problem och behov. Vi tar våra uppdrag på största allvar genom hela processen, från början till slut, och strävar alltid efter att bli bättre på det vi gör.
 

Stolthet

Vi är stolta över att representera vår verksamhet och över det vi åstadkommer. Stolta medarbetare är viktiga ambassadörer som stärker varumärket och som i sin tur gör våra kunder lika stolta.
 

Hållbarhet

Vi vill verka för att ständigt integrera mer hållbarhet i verksamheten. Genom att använda resurser på ett effektivt sätt skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt värde både för verksamheten, våra medarbetare, kunder och samhället i stort.
 

Trygghet

Vårt mål är att kunden alltid ska känna sig nöjd och trygg i våra händer. Med långsiktiga kundrelationer och ansvarsfullt agerande skapar vi förtroende och fortsatt samarbete. Vi sätter alltid kunden i fokus.

Våra mål

Mål & vision

Vi vill utveckla bolaget i rätt riktning med växande marknadsandelar, ekonomisk trygghet och lönsamhet. Arbeta för att kvalité och säkerhet samverkar med högt kundvärde. Arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare och gemensamt verka för en god och trivsam arbetsmiljö där förebyggande arbete står i centrum.

Vår grundfilosofi är inte bara att vara leverantör av en produkt, installation eller tjänst, utan hela tiden sträva efter ett bra samspel mellan medarbetare, kunder och partners. Vi sätter alltid kund i fokus och vårt mål är att frigöra dyrbar tid för våra kunder samtidigt som vi höjer trygghet, kvalitet och säkerhet.

Hållbarhet

För oss på BEST står miljömedvetenhet och hållbarhet alltid i fokus. Vi hjälper våra kunder göra energibesparingar genom smarta installationer, och använder när det är möjligt miljövänliga produkter inom alla våra olika specialistområden. Vi strävar alltid efter att minimera materialanvändning för att minska svinn.
 
Vi på BEST är stolta möjliggörare för utbyggnationen av svenskt elbilsladdnät. 

Vår historia

Företaget Blekinge El & Säkerhetsteknik (BEST AB) grundades 2006 av Magnus Nilsson, Andreas Ryberg och Håkan Carlsson. Tyngdpunkten i BEST blev då och förblir än idag den röda tråden som innefattar trygghet och säkerhet. Verksamhetsportföljen innehöll från start El, Tele, Data och Larm. 

Ronneby och Blekinge blev först ut som kontor och arbetsområde. Successivt tog vi nya marknadsandelar vilket var ett bevis på att vi gjorde något bra.

Vi kunde utveckla resan vidare med nya härliga medarbetare och nya avtal. Med detta förstod vi att vi hade något bra på gång, och som kunde få oss alla trygga i BEST framtida utveckling.

År 2011 tog vi steget och breddade med brandskydd och säkerhet, bytte namn till Brand El & Säkerhetsteknik och blev samtidigt Certifierad anläggarfirma för brandlarm och inbrottslarm. BEST blev därmed ett av fåtal certifierade företag för implementering av båda typer av larmsystem i södra Sverige.

Vi startade upp dotterbolaget under 2011, Brand El & Säkerhetsteknik i Syd AB med kontor i Hässleholm som vi byggde upp och där vi implementerade BEST verksamhetsportfölj med gott resultat.

Några år senare 2014 utökade vi verksamhetportföljen med E-mobility som skulle visa sig ligga rätt i tiden då elbilsmarknaden startade sin framtida explosion.

2017 utökade vi vårt arbetsområde i Kronoberg med att etablera oss i Tingsryd.

2018 tog vi ett strategiskt beslut och sålde av bolaget i Hässleholm, och samtidigt startade upp filialen i Karlskrona.

Vi fortsatte vår spännande tillväxtresa med etableringen i Karlskrona där vi kunde implementera alla våra ben i sin helhet. Med denna satsning kunde vi ta ytterligare kliv på resan med spännande avtal och projekt.

År 2020 kunde BEST stolt presentera sig som CAP Certifierad partner och därmed leverera säkerhet på ytterligare en högre nivå.

Hösten 2022 presenterade vi en ny grafisk design, som visar BEST varumärke med stolthet.

Med start våren 2023 erbjuder vi nu trygga installationer inom solenergi för en smart investering som gör skillnad.

Sommaren 2023 kunde vi stolt presentera att vi numera är en del av SELATEK-koncernen.

Med 40+ i engagerade och kompetenta medarbetare kommer vi nu kunna bygga vidare med ytterligare nya möjligheter.

Genom att hålla oss à jour med marknaden och nya innovationer inom el, energi, brand och säkerhet fortsätter vi på BEST att leverera smarta, trygga och hållbara lösningar till våra kunder. Oavsett produkt och tjänst kommer långsiktiga kundrelationer som bygger på kvalité och förtroende alltid vara viktigt för oss.

Kom i kontakt med oss

Står er verksamhet i behov av tjänster inom el, brandsäkerhet, säkerhetsteknik, data, fiber, solenergi eller e-mobility? Då är vi helt rätt leverantör!