Brandsäkerhet

Hur god koll du har på brandsäkerheten i din verksamhet kan komma att spela stor roll om olyckan är framme. Vi erbjuder kontroll, service och underhåll av diverse olika produkter och lösningar för att du ska få ett så bra brandskydd som möjligt.

Brand- och utrymningslarm för er brandsäkerhet

Brandlarm och brandskydd är viktigt att ha i alla typer av fastigheter och din brandsäkerhet är viktig för oss på Best. Som certifierade enligt Svenska Brandskyddsföreningens normer har vi den kunskap och de resurser som krävs för att projektera, installera och underhålla brandlarmsanläggningar. Om olyckan kommer är det viktigt att ha en fungerande brandsäkerhet i verksamheten. Vi förser därför byggnader med brand- och utrymningslarm i olika omfattningar.
 
Det är viktigt att ha kolla på hur ens brandlarm och utrymningslarm fungerar för att säkerställa en miljö för de anställda och/eller för de boende som de kan känna sig trygga i. Med hjälp av våra tekniker som är experter på just brandsäkerhet får du en helhetslösning som gör det enkelt för dig att få kontroll på säkerheten.

Förstahandsbrandskydd

Våra erfarna brandskyddstekniker ger ditt företag rätt förutsättningar för att tidigt kunna bekämpa en upptäckt brand, vilket stärker din brandsäkerhet. Allt handlar inte endast om att ha ett brand- eller utrymningslarm utan även om att anställda eller boende enkelt ska veta vart dem ska ta vägen när en brand uppstår. Därför är det viktigt att installation och underhåll av t.ex. nödbelysning finns och fungerar som den ska men även se till att brandsläckare, utrymningslarm och brandfiltar etc. finns och fungerar. 
 
Det finns många saker man inte tänker på när det kommer till brandsäkerhet. Därför finns vi på Best till för att understödja och hjälpa dig med detta. Vi levererar, monterar och underhåller därför förstahandsbrandskydd och andra komponenter som nödbelysning etc. för alla typer av verksamheter.
Brandsäkerhet

Ritningar & dokumentation för en bättre brandsäkerhet

Med flera års erfarenhet har vi koll på vad som gäller när det kommer till brandskydd. Detta innefattar även ritningar och dokument. Ritningar över utrymningsplaner, brandskyddsritningar, insatsplaner, service- och orienteringsritningar med mera, är något som ska finnas dokumenterat för att säkerställa god brandsäkerhet i er verksamhet. 
 
Vi hjälper er med relationshandlingar för att dokumentera viktiga instruktioner och installationer på ett översiktligt sätt, så att ritningarna är lätta att förstå när de behövs.

Konsulttjänster inom brandsäkerhet

Planerar ni ett ombygge eller en nybyggnation? Då kan vi hjälpa er att tolka brandskyddsdokumentationer, brandskyddsbeskrivningar, riskanalyser etc. Detta är viktigt för du inte ska gå miste om viktiga bitar i dokumenten som har med din brandsäkerhet att göra.
Vidare arbetar vi även med utredningar och förbättringsförslag med applikationer inom den marina sektorn. Det finns många lagar, regler och standarder. Kontakta oss i ett tidigt stadie för att slippa kostsamma överraskningar. Vi har koll på vad som gäller när det kommer till brandskydd.
Brandsäkerhet
brandsäkerhet

Serviceavtal

Efter år av erfarenhet i branschen kan vi tillsammans med dig som kund konstatera om en anläggning behöver underhållas för att upprätthålla en hög driftsäkerhet oavsett storlek och typ av anläggning. Vi erbjuder därför service- och underhållsavtal för teknisk service, månad-kvartal & årsprov för alla säkerhetsanläggningar samt årlig kontroll förstahandsbrandskydd, brandgasventilation och nödbelysning. Detta ser till att ni alltid haren toppklassig brandsäkerhet.
 
Behöver du hjälp med brandskydd i din verksamhet? Kontakta oss gärna för genomgång av just din anläggning och förslag till lösning för en bättre och mer hållbar brandsäkerhet! Tillsammans ser vi till att säkra upp din verksamhet på bästa sätt.

Låter det intressant?

Kontakta oss

Står er verksamhet i behov av tjänster inom el, brandsäkerhet, säkerhetsteknik, data, fiber, solenergi eller e-mobility? Då är vi helt rätt leverantör för er!