Brandsäkerhet

Hur god koll ni har på brandsäkerheten i er verksamhet kan komma att spela stor roll om olyckan är framme. Vi erbjuder kontroll, service och underhåll av diverse olika produkter och lösningar för att ni ska få ett bra brandskydd.

Brand- & utrymningslarm

Brandlarm är viktigt att ha i alla typer av fastigheter. Som certifierade enligt Svenska Brandskyddsföreningens normer har vi den kunskap och de resurser som krävs för att projektera, installera och underhålla brandlarmsanläggningar.

Förstahandsbrandskydd

Våra erfarna brandskyddstekniker ger ert företag rätt förutsättningar att tidigt kunna bekämpa en upptäckt brand. Vi levererar, monterar och underhåller därför förstahandsbrandskydd och andra komponenter som nödbelysning etc. för alla typer av verksamheter.

Ritningar & dokumentation

Ritningar över utrymningsplaner, brandskyddsritningar, insatsplaner, service- och orienteringsritningar med mera, är något som ska finnas dokumenterat för att säkerställa god brandsäkerhet i er verksamhet. Vi hjälper er med relationshandlingar för att dokumentera viktiga instruktioner och installationer på ett översiktligt sätt, så att ritningarna är lätta att förstå när de behövs.

Konsulttjänster

Om ni planerar för om- eller nybyggnation kan vi hjälpa er att tolka brandskyddsdokumentationer, brandskyddsbeskrivningar, riskanalyser etc.

Vidare arbetar vi även med utredningar och förbättringsförslag med applikationer inom den marina sektorn. Det finns många lagar, regler och standarder. Kontakta oss i ett tidigt stadie för att slippa kostsamma överraskningar.

Serviceavtal

Efter år av erfarenhet i branschen kan vi tillsammans med kund konstatera att en anläggning behöver underhållas för att upprätthålla en hög driftsäkerhet oavsett storlek och typ av anläggning. Vi erbjuder därför service- och underhållsavtal för teknisk service, månad-kvartal & årsprov för alla säkerhetsanläggningar samt årlig kontroll förstahandsbrandskydd, brandgasventilation och nödbelysning.

Kontakta oss gärna för genomgång av just Er anläggning och förslag till lösning.

Låter det intressant?

Kontakta oss

Står er verksamhet i behov av tjänster inom el, brandsäkerhet, säkerhetsteknik, data, fiber eller e-mobility? Då är vi helt rätt leverantör för er!

Cookies.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.