Utbildning

Brandsäkerhet:

Anläggningsskötare Brandlarm.

Heta Arbeten, Utrymningsövning, Grundutbildning med praktisk brandsläckning, Brandskyddsansvarig- och Brandskyddskontrollant.

Säkerhetsteknik:

Handhavande Inbrottslarm, Passersystem och CCTV Kameraövervakning.

Personskydd:

HLR och D-HLR