Brandlarm

Brandlarm borde finnas i alla typer av verksamheter… övervakar när ingen är på plats. Som certifierad anläggarfirma enligt Svenska Brandskyddsföreningens norm SBF 1008:2 har vi kunskap och resurserna att projektera, installera och underhålla brandlarmanläggningar enligt SBF 110. Även ett frivilligt lokalt ”brandvarningssystem” är viktigt att underhålla.

Årligt underhåll Brandlarm, Utrymningslarm samt Brandvarningssystem ingår i vårt unika fullserviceavtal.

Vid årligt underhåll är vi "fabrikatsoberoende" och vår filosofi är att kunden skall ha möjligheten att själva avgöra leverantör. Marknaden går mer och mer åt detta hållet och kunderna är medvetna och ställer helt andra krav än man gjorde för 10 år sedan.

Vi levererar, installerar och underhåller även branddörrstängning med tillhörande styrningar och vid behov dörrkoordinator för korrekt stängning av pardörrar.

Larmöverföring en förutsättning för snabb och rätt insats och framförallt viktigt är det att säkerställa eventuella krav. Vi tillhandahåller marknadsledande utrustning och vi råder Er att se över aktuella avtal för här kan man både sänka sina årliga kostnader och höja kvalitén.

Kontakta oss så hjälper vi till med behovsanalys och rätt installation.

Kontakta mig

Om du vill veta mer om Brandlarm

Pontus Åstrand Platschef Karlskrona Mobil 0768-69 98 52 E-post: pontus.astrand@bestab.se

Förstahandsbrandskydd

Brandsläckare och inomhusbrandpost, en viktig del i ett brandskydd och rätt använd kan undvika en katastrof. Vid ett brandtillbud är tiden till första insatsen helt avgörande och det finns ett talesätt "Alla bränder är små i början". Vi har erfarna brandskyddstekniker som ger ert företag rätt förutsättningar att tidigt kunna bekämpa en upptäckt brand.

Årligt underhåll brandsläckare SS3656 och inomhusbrandposter SS -EN 671-3 ingår i vårt unika fullserviceavtal.

Best AB Miljötänk: EN3 Miljöskumsläckare är anpassad till att släcka alla typer A- och B-bränder Vår 9 liter Miljöskumsläckare har högsta effektivitetsklass, 55A/233B och är godkänd enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN3 samt certifierade med CE, Shipwheel, samt Bio.

EN3 pulversläckare är anpassad till att släcka alla typer av bränder. Vår 9kg pulversläckare har högsta effektivitetsklas, 55A/233B/C, och är godkänd enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN3 samt certifierade med CE, Shipwheel, TÜV och DNV-märkning

EN3 koldioxidsläckare är anpassad till att släcka B-bränder. Vår 5kg Koldioxidsläckare har effektivitetsklass, 89B, och är godkänd enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN3 samt certifierade med CE, TÜV och DNV-märkning.Aluminiumbehållare.

Vi levererar inomhusbrandposter både med och utan skåp samt med slang avsedd för alla typer av verksamheter. En avgörande faktor gällande inomhusbrandposter är att det skall vara enkelt att dra ut slangen.

Vi installerar och underhåller även Pulveraggregat, "Pulverbomb" och inte minst Brandfiltar.

Kontakta mig

Om du vill veta mer om Förstahandsbrandskydd

Magnus Nilsson VD Direktnr: 0457-756 04 Mobil 0768-69 15 80 E-post: magnus.nilsson@bestab.se

Utrymning

Utrymning vid ett eventuellt tillbud måste fungera, vi måste hitta ut! Placeringen av varselskyltning för utrymning är avgörande för en byggnads utrymningsstrategi. Vi hjälper Er gärna med projektering, installation och inte minst med årligt underhåll för att säkerställa viktiga funktioner.

Årligt underhåll av hänvisningsarmaturer, nödbelysning och kontroll av efterlysande utrymningsskyltar ingår i vårt unika fullserviceavtal.

Vi hänvisar till BBR (boverkets byggregler), AFS 2008:13 Skyltar och signaler samt AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning.

Något att fundera över är att vi underhåller brandsläckarna men nödljusarmaturerna glöms oftast bort, beakta då att utrymingsstrattegin är grunden till byggnadens brandskydd! Det är lätt att glömma bort att det finns ett batteri som skall fungera i 60 minuter vid ett strömavbrott.

Vårt råd till alla är att finns det nödljusarmaturer i verksamheten så lägg in dessa i det årliga underhållet.

Kontakta mig

Om du vill veta mer om Utrymning

Magnus Nilsson VD Direktnr: 0457-756 04 Mobil 0768-69 15 80 E-post: magnus.nilsson@bestab.se

Brandgasventilation

Brandventilation även kallade Rökluckor monteras på en byggnad av olika skäl dels att motverka övertändning vid ett häftigt brandförlopp men rökluckor monteras även för att säkerställa utrymning. Vi kan hjälpa Er med nyinstallation, renovering, styrningar samt årligt underhåll.

Årligt underhåll Brandventilation rökluckor ingår i vårt fullserviceavtal.

Viktiga detaljer för väl fungerande brandventilation är smältlänken, gasfjädern, låsningen, öppningshandtaget, eventuell styrning från markplan samt batteribackupen. Vi vill gärna att rökluckan öppnar vid brand men vi vill inte att den öppnar vid dåligt väder när ingen är på plats. Vi har flerårig erfarenhet gällande installation och årligt underhåll av brandventilation.

Kontakta mig

Om du vill veta mer om Brandgasventilation

Magnus Nilsson VD Direktnr: 0457-756 04 Mobil 0768-69 15 80 E-post: magnus.nilsson@bestab.se

Brandtätning

Brandtätning är mycket viktigare än många tror och glöms tyvärr oftast bort. I samband med ombyggnader och renoveringar gör man ofta hål i brandcellsväggar. För att bibehålla det byggnadstekniska brandskyddet är det avgörande att dessa tätas igen. Vi hjälper Er att säkerställa aktuella genomföringar och utföra typgodkända brandtätningar.

Årlig kontroll brandtätning ingår i vårt unika fullserviceavtal.

Många gånger lägger man ner mycket tid och pengar på ombyggnader för att effektivisera verksamheten. En ny brandcellsvägg skall dela t.ex. produktion från ett nytt lager eller man delar två verksamheter inom ett vårdhem. Det är då avgörande att alla genomföringar tätas... om inte så är investeringen i den nya brandcellsväggen helt bortkastad.

En annan viktig aspekt är att brandcellsväggen säkerställer rätt gångavstånd till utrymningsväg och då är vi inne på krav och regler. Vi på Best AB anser att egenkontroll av brandcellsväggar skall prioriteras högt och vi hjälper Er mer än gärna att komma igång.

Kontakta mig

Om du vill veta mer om Brandtätning

Magnus Nilsson VD Direktnr: 0457-756 04 Mobil 0768-69 15 80 E-post: magnus.nilsson@bestab.se

Ritningar

Vi hjälper Er gärna med ritningar såsom Utrymningsplaner, Brandskyddsritningar SBA, Orienteringsritningar- och Serviceritningar brandlarm, Insatsplaner mm. Eventuellt behov av revideringar säkerställs i samband med det årliga underhållsbesöket. Vi ritar i ”öppna system” och Ni som kund äger själva filen.

Årlig kontroll ritningar ingår i vårt unika fullserviceavtal.

Vi på Best AB anser att ritningar är det bästa sättet att dokumentera viktiga installationer på och framförallt det lättaste verktyget för en ovan eller okunnig att förstå.

Kontakta mig

Om du vill veta mer om Ritningar

Magnus Nilsson VD Direktnr: 0457-756 04 Mobil 0768-69 15 80 E-post: magnus.nilsson@bestab.se

Skyltar

Skyltar är till för att synas och rätt monterad varselskylt är skillnaden med att hitta viktiga redskap eller inte! Vi levererar alla typer av varselskyltar såsom skylt brandredskap, skylt återsamlingsplats, skylt larmknapp, skylt branddörr, skylt för personskydd mm.

Årlig kontroll varselskylt ingår i vårt fullserviceavtal.

Vi har alla typer av skyltar såsom Efterlysande skyltar, Brandskyltar, Varningsskyltar, Förbudsskyltar, Nödskyltar, Påbudsskyltar, Ordningsskyltar, Trivselskyltar, Golvskyltar samt ADR & Transportskyltar.

Vi har även specialskyltar där Ni som kund både bestämmer utseendet och vilken text.

Kontakta mig

Om du vill veta mer om Skyltar

Magnus Nilsson VD Direktnr: 0457-756 04 Mobil 0768-69 15 80 E-post: magnus.nilsson@bestab.se

SBA

SBA... för många ett uttjatat begrepp men vi på BEST gör denna punkt enkel att förstå och utföra. Vi har en tjänst där våra kunder rapporterar utförd kontroll med fåtal knapptryck och sedan med endast ett knapptryck kan påvisa aktuell status. Vi garanterar att SBA inte längre känns byråkratisk och tråkig utan väldigt enkel och tom rolig att utföra.

Problematiken:
Att vara brandskyddsansvarig i dag är inte alltid det lättaste, man får oftast inte tillräckligt med resurser och framförallt inte mer tid att systematiskt arbeta med brandskyddet. Många gånger läggs detta ansvar över på personer som redan i dag har för mycket att göra såsom personer i chefspositioner. Har man då inga fungerande rutiner eller verktyg för att säkerställa egenkontrollerna blir det ganska lätt att räkna ut att brandskyddsarbetet blir lidande. Problematiken att få ytterst ansvariga att förstå detta är att brandskyddets kondition får vi först reda på om eller när det händer i annat fall är allt frid och fröjd.

Fakta:
Enligt oss så har många ett bra brandskyddstänk och rätt ambitioner men man har väldigt svårt att på ett bra sätt redovisa. Vi på BEST råder Er som har ett bra brandskydd ute i verksamheten att inte överarbeta själva dokumentationen. Dokumentationen är till för att säkerställa att brandskyddet är intakt och att vi känner till och kan använda... tänker man efter så är det ganska logiskt eller hur?

Med andra ord att ha samlad dokumentation i en pärm eller i en dator är ett exempel på hur man kan göra för att säkerställa brandskyddet i en verksamhet.

Ni som känner igen Er i ovanstående kontakta oss så berättar vi hur enkelt man kan få kontroll.

Kontakta mig

Om du vill veta mer om SBA

Magnus Nilsson VD Direktnr: 0457-756 04 Mobil 0768-69 15 80 E-post: magnus.nilsson@bestab.se

Konsult

Lagstiftning, standards, föreskrifter och normer... listan på vad ett företag ska vara insatta i kan göras lång. Planerar Ni en ombyggnad eller kanske funderar på att bygga nytt?

Kontakta oss i ett tidigt stadie så slipper Ni kostsamma överraskningar.

Vi utför brandskyddsdokumentationer, brandskyddsbeskrivningar, brandskyddsinventeringer, riskanalyser, EX-Klassningar, klassningsplaner mm.

Kontakta mig

Om du vill veta mer om Konsult

Magnus Nilsson VD Direktnr: 0457-756 04 Mobil 0768-69 15 80 E-post: magnus.nilsson@bestab.se

Första Hjälpen

Om olyckan är framme är det viktigt att ha tillgång till rätt utrustning för att snabbt kunna göra en insats. I vårt sortiment finns första hjälpen tavlor, första hjälpen väskor, ögondusch, bår, hjärtstartare mm. Hjärtstartare blir idag allt vanligare och det är mycket viktigt att inte glömma underhållet.

Årlig kontroll och underhåll första hjälpen ingår i vårt fullserviceavtal.

Ni som i dag har en hjärtstartare råder vi på Best AB att lägga in som kontrollpunkt i den fortlöpande egenkontrollen (SBA). Vi ökar då chanserna markant att upptäcka eventuella fel eller att batteriet behöver bytas.

Kontakta mig

Om du vill veta mer om Första Hjälpen

Magnus Nilsson VD Direktnr: 0457-756 04 Mobil 0768-69 15 80 E-post: magnus.nilsson@bestab.se