Best Miljötänk

Mycket talar för att elbilen är den framtidssäkra lösningen som ger oss möjlighet att leva som vi gör idag utan att behöva oroa oss för miljön. Best AB tänker miljömedvetet och som ett led i detta ingår både Elbil och ett flertal hybridbilar i vår bilpark. Vi är inte bara snabba ut till våra kunder nu tar vi oss dit på ett miljömedvetet sätt också.

Best AB har ett samarbete med Garo som är leverantör till oss sedan många år tillbaka. Det handlar om Projektering, Installation, Driftsättning, Service samt Underhåll av ”laddstationer” för elbilar i södra Sverige. Geografiskt omfattas Småland, Blekinge och Skåne.

Best AB är idag Certifierade inom området snabbladdare för elbilar. Vi tror stenhårt på utvecklingen inom elbilar och ser redan nu att antalet ”laddstationer” ökar markant. Utbyggnaden har tagit fart och vi känner en stolthet att få vara med från start.

Kontakta mig

Om du vill veta mer om Best Miljötänk

Magnus Nilsson VD Direktnr: 0457-756 04 Mobil 0768-69 15 80 E-post: magnus.nilsson@bestab.se

Snabbladdare

Snabbladdare kommer inom en snar framtid vara en självklarhet längs våra vägar för att på ett effektivt och miljövänligt sätt kunna ta oss till nästa destination. Med en snabbladdare laddar du din bil på 15-30 minuter beroende på vilken bil du kör.

Det finns olika varianter av snabbladdare där man kan välja bestyckningen att kunna ladda både AC och DC, men även alternativet att bara kunna ladda DC.

Best är idag Certifierade för driftsättning och installation av Snabbladdare.

Våra tekniker är utbildade i Portugal.

Kontakta oss så hjälper vi till med behovsanalys och rätt installation.

Publika Laddstationer

Best installerar och driftsätter publika laddstationer.
Den publika laddstationen används främst på offentliga platser och BRF/Företag. Laddstationerna finns med universal-uttag alternativt fast kabel Typ1 eller Typ2.) Wallbox Commander och Copper SB klarar 1-fas och 3-fas, och laddeffekt mellan 3,7-22 kW.

Vi kan också erbjuda integrerade betallösningar. Kontakta oss så hjälper vi till med behovsanalys och rätt installation.

Hemmaladdare

Hemmaladdaren är det säkraste sättet att ladda din elbil på i hemmet. Hemmaladdaren kan användas till privatpersoner och företag som regelbundet laddar samma typ av bil. Laddaren finns i olika utformning och beställs efter dina behov och önskemål.

Laddaren levereras med fast kabel Typ1 eller Typ2, 5m eller 7m. Wallbox Pulsar Plus klarar både 1-fas och 3-fas, och laddeffekt mellan 3,7-22 kW.
Lastbalansering för laddaren finns som tillval. Kontakta oss så hjälper vi till med behovsanalys och rätt installation.