Inbrottslarm

Inbrottslarm finns i dag i de flesta verksamheter men frågan är om installationen är intakt och har följt eventuella ombyggnader. Som certifierad anläggarfirma enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 1015 har vi kunskapen och resurserna att projektera, installera och underhålla inbrottslarmanläggningar enligt SSF 130.

Årligt underhåll inbrottslarm ingår i vårt unika fullserviceavtal.

Har man en detektor som inte är inkopplad, när provades alla sektioner av, fungerar larmöverföringen, har man övergått till IP-Telefoni, har man en övervakad lina till larmcentral, är någon detektor övertäckt, har man någon med personlig kod som slutat, har alla samma kod, har man bytt försäkringsbolag, vet försäkringsbolaget hur larmet är uppbyggt, o.s.v. Det finns många faktorer som alla pekar på hur viktigt det är med det årliga underhållet.

Larmöverföring en förutsättning för snabb och rätt insats och framförallt viktigt är det att säkerställa eventuella krav. Vi tillhandahåller marknadsledande utrustning och vi råder Er att se över aktuella avtal för här kan man både sänka sina årliga kostnader och höja kvalitén.

Även om det inte föreligger något krav så se över aktuell larmöverföring och vårt förslag är att gå över till GSM om ni i dag använder vanlig "telelina".

Kontakta oss så hjälper vi till med behovsanalys och rätt installation.

Kontakta mig

Om du vill veta mer om Inbrottslarm

Andreas Ryberg Behörig Ingenjör Inbrottslarm Direktnr: 0457-756 01 Mobil 0768-69 15 81 E-post: andreas.ryberg@bestab.se

Passersystem

Passersystem är enligt oss det bästa sättet att enkelt hålla koll på dörrar in i en verksamhet. Att installera passagesystem blir i dag alltmer vanligt men att detta integreras med befintligt inbrottslarm är inte alltid en självklarhet. Vi hjälper gärna till att ta fram ett skräddarsytt passersystem för just Er verksamhet.

Årligt underhåll passersystem ingår i vårt unika fullserviceavtal.

Ett rätt installerat passersystem förenklar och effektiviserar de dagliga passagerna samt framförallt säkerställer att obehöriga håller sig på rätt sida dörren. Man säkerställer även på ett enkelt och effektivt sätt att ytterdörrar är låsta inför natten.

Vi hjälper gärna till med helheten. Allt ifrån omfattning av system till installation av passagesystem, eltryckeslås, motorlås och elslutbleck.

Vanligt i dag är att man får gå runt och kontrollera att ytterdörrar är korrekt låsta... det blir många timmar om året som skulle kunna användas till annat. Vi vågar påstå att dörrar i verksamheter inte alltid är låsta på natten just för att det är lätt att glömma.

Kontakta oss så hjälper vi till med behovsanalys och rätt installation.

Kontakta mig

Om du vill veta mer om Passersystem

Andreas Ryberg Behörig Ingenjör Inbrottslarm Direktnr: 0457-756 01 Mobil 0768-69 15 81 E-post: andreas.ryberg@bestab.se

Kamerasystem CCTV

CCTV eller kameraövervakning är fortfarande nytt och det är viktigt att projekteringen blir rätt. En väl projekterad och installerad anläggning kan spara problem, pengar och framförallt öka tryggheten. Vi har erfarenhet av både större och mindre system och vi samarbetar alltid med de bästa leverantörerna inom kamerasystem.

Årligt underhåll CCTV/Kameraövervakning ingår i vårt unika fullserviceavtal.

Frågor man skall fundera över är vad vill vi få ut av kamerasystemet samt andra viktiga aspekter såsom skall vi identifiera, skall vi känna igen, skall vi detektera, skall vi övervaka, hur är ljusförhållanden, behöver vi tillstånd, hur många bilder/sekund, hur länge skall vi lagra bildmaterial o.s.v.? Dessa frågor är avgörande för en korrekt installation och framförallt avgörande för att uppfylla själva syftet med investeringen.

Kontakta oss så hjälper vi till med behovsanalys och rätt installation.

Kontakta mig

Om du vill veta mer om Kamerasystem CCTV

Andreas Ryberg Behörig Ingenjör Inbrottslarm Direktnr: 0457-756 01 Mobil 0768-69 15 81 E-post: andreas.ryberg@bestab.se

Bokning

Bokningsfunktionen kan användas överallt där det finns ett behov att begränsa tillträdet till en lokal och där man vill låta ett antal personer eller grupper själva sköta bokningen av lokalen. Tvättstugor är i dag en lokal där man har stor nytta av en bokningsterminal, effektivt, säkert och framförallt rättvist för användaren.

Bokningen sker enkelt antingen via bokningsterminalen eller via Internet. Detta innebär att bara de som har bokat lokalen har tillträde till den under den aktuella tiden och dessa personer öppnar enkelt dörren med sin nyckelbricka. För övriga personer är det fortfarande låst. Fördelen är att administrationen minimeras samtidigt som man har full kontroll på säkerheten och på vem som har varit i lokalen.

Kontakta oss så hjälper vi till med behovsanalys och rätt installation.

Kontakta mig

Om du vill veta mer om Bokning

Andreas Ryberg Behörig Ingenjör Inbrottslarm Direktnr: 0457-756 01 Mobil 0768-69 15 81 E-post: andreas.ryberg@bestab.se