Data, Fiber

Se även: BrandsäkerhetElSäkerhetsteknikE-MobilityData

Informationssamhället ställer stora krav på tillgänglighet, kvalitet och kapacitet. Best AB hjälper er att projektera och installera datanät som motsvarar era krav på säkerhetstänkande och planering inför framtiden. Vi är självklart certifierade för flera på marknaden förekommande fabrikat/nätverksleverantörer.

Best AB tillhandahåller egen godkänd mätutrustning samt intyg på utförd installation. Det innebär även att vår personal har bred kompetens och en hög servicenivå för alla typer av uppdrag.

Kontakta mig

Om du vill veta mer om Data

Andreas Ryberg Behörig Ingenjör Inbrottslarm Direktnr: 0457-756 01 Mobil 0768-69 15 81 E-post: andreas.ryberg@bestab.se

Fiber

Best AB utför fiberinstallationer i alla miljöer. Vi säkerställer genom avancerade inmätningar och certifierad personal. Det innebär att vår personal har en bred kompetens och håller en hög servicenivå för alla dessa typer av uppdrag.

Kontakta mig

Om du vill veta mer om Fiber

Andreas Ryberg Behörig Ingenjör Inbrottslarm Direktnr: 0457-756 01 Mobil 0768-69 15 81 E-post: andreas.ryberg@bestab.se